Organizacja roku szkolnego

WYKAZ  ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH REALIZOWANYCH W GIMNAZJUM W BRUSACH

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

 

Lp.

Nazwa planowanej imprezy

Termin realizacji

Organizator

 1.  

Rozpoczęcie roku  szkolnego.

2 września

Dyrekcja

 1.  

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne

cały rok

n-le przedmiotów

 1.  

Szkolna liga z języka polskiego

dla klas VI, VII i VIII

cały rok

n-le  j. polskiego

 1.  

Szkolna Liga Matematyczna

cały rok

n-le  matematyki

 1.  

Liga zadaniowa z języka niemieckiego dla klas VIII

cały rok

M. Dorau-Peplińska

 1.  

Konkurs ortograficzny o tytuł ,,Mistrza ortografii” dla klas VII i VIII

cały rok

M.Peplińska

 1.  

Akcja -,,Adopcja serca”

cały rok

A.Kobierowska

H.Maziarz

 1.  

Kampania społeczna ,, Zachowaj trzeźwy umysł”, ,,Odpowiedzialny kierowca”.

cały rok

M.Spierewka

 1.  

Akcja „Bookcrossing”, czyli „Wędrująca książka” promująca czytelnictwo wśród uczniów

cały rok

H. Maziarz

A. Ossowska

M. Peplińska

D. Szulc

B.Klonowska

 1.  

Zbiórka plastikowych nakrętek

cały rok

A.Kobierowska

H.Maziarz

 1.  

Zbiórka zawleczek od puszek

cały rok

J. Gleńska

 1.  

Zbiórka baterii

cały rok

B.Lubińska

 1.  

Trzymaj Formę

cały rok

J.Peplińska

 1.  

Potyczki Ekonomiczne – organizator FMP

II okres

B. Lubińska

 1.  

Konkursy fotograficzne

wg terminów organizatorów

J.Pozorska- Cuppa

 1.  

Profilaktyka uzależnień oraz przemoc i agresja

w zależności od potrzeb

Wicedyrektor

i pedagog szkolny

 1.  

Realizacja innowacji pedagogicznych

cały rok

zgłoszeni nauczyciele

 1.  

Konkurs plastyczny z zakresu doradztwa zawodowego pt. "Kim będę?" dla klas VII.

I okres

B. Lubińska

P. Nita

 1.  

Konkurs mitologiczny dla klas V

II okres

J. Czarnowski

G. Szczukowski

 1.  

Konkurs szkolny - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna   

wrzesień

 

I.Dudek-Rogalla

 

 1.  

Akcja promująca spożywanie owoców

wrzesień

n-le wych-fiz.

 1.  

Szkolne igrzyska dzieci w szachach

wrzesień

G.Turzyńska

 1.  

Szkolne igrzyska młodzieży w szachach

wrzesień

G.Turzyńska

 1.  

Sprzątanie  świata - zbiórka aluminium

wrzesień

 

B. Krzoska

D. Szulc

 

 1.  

„Dzień Języków Obcych”

wrzesień

M. Dorau-Peplińska

J. Gleńska

 1.  

Akcja charytatywna „Kromka chleba dla sąsiada”

wrzesień

A. Kobierowska

 1.  

Akcja ornitologiczna ,,Europejskie Dni Ptaków”

wrzesień/październik

J.Pozorska- Cuppa

 1.  

Akcja charytatywna „Pomagamy misjom – posłani i ochrzczeni”

wrzesień/październik

A. Kobierowska

s. U. Hochszulc

 1.  

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Szachach Drużynowych

październik

G. Turzyńska

 1.  

Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Szachach Drużynowych

październik

G. Turzyńska

 1.  

Dyktando z języka angielskiego dla klas VII, VIII

październik

n-le języka angielskiego

 1.  

Konkurs „Misyjny różaniec”

październik

A. Kobierowska

s. U. Hochszulc

 1.  

Uroczystość pasowania na uczniów dla klas I, IV i VII

październik

wychowawcy klas I, IV i VII

 1.  

Dzień Papieski

październik

A.Kobierowska

s. U. Hochszulc

 1.  

,,Szkolna Kasa Oszczędności drogą do przyszłości”- konkurs dla wszystkich chętnych uczniów (systematyczne oszczędzanie)

październik-maj

I.Dudek-Rogalla

 1.  

Regionalny konkurs ,,SKO w SGB”

październik-maj

I. Dudek-Rogalla

 1.  

Konkurs recytatorski- Kaszubski ,,Eko-Art”

październik/listopad

J. Górska

 1.  

Turniej tenisa stołowego dziewcząt

październik/listopad

I.Dudek- Rogalla

 1.  

Obchody Święta Niepodległości

Dzień patriotyczny/tydzień patriotyczny

listopad

J.Czarnowski

G.Szczukowski

 1.  

„XXX lat wolności w gminie Brusy” – projekt edukacyjny

wrzesień-listopad

J. Czarnowski

G. Szczukowski

 1.  

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski- ogólnopolski

listopad

B. Lubińska

 1.  

Konkurs czytelniczy dla klas VI-VIII

pt. „Kwiat kalafiora"

listopad

B. Klonowska

 1.  

Konkurs czytelniczy z języka angielskiego

listopad

H. Cysewska

 1.  

Konkurs frazeologiczny dla klas VII

listopad

M. Czapiewska

 1.  

Turniej tenisa stołowego

listopad

M.Kupczyk

 1.  

„Rozumiem, co czytam”– konkurs dla klas IV i V

listopad

H.Maziarz

D. Szulc

 1.  

Akcja antynikotynowa 

trzeci czwartek listopada

 

M.Mankiewicz

 

 1.  

Konkurs wiedzy o AIDS

listopad/grudzień

I.Dudek-Rogalla

 1.  

„Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”

listopad – kwiecień

B. Lubińska

 1.  

Konkurs biblijny „Życie pierwotnego Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich”

grudzień

A.Kobierowska

s. U. Hochszulc

 1.  

Wojewódzki Konkurs Historyczno- Plastyczny

grudzień

n-le historii

 1.  

Wojewódzki Konkurs Matematyczno- Plastyczny

grudzień-styczeń

n-le matematyki

 1.  

Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach dla klas IV-VI i VII-VIII

grudzień

M. Kupczyk

S. Lubiński

 1.  

Przedświąteczna zbiórka żywności

w sklepach przy współpracy parafialnego Caritasu

grudzień

A.Kobierowska

 1.  

Świąteczna zbiórka żywności- 2019

listopad

I.Dudek-Rogalla

J.Peplińska

 1.  

Gminny konkurs ,,Mój Jan Karnowski z Czarnowa”

grudzień

J. Górska

 1.  

Wigilia –uroczysty apel dla uczniów

grudzień

nauczyciele języków obcych

P. Nita

 1.  

Wspólne kolędowanie w SP2

grudzień

n-le języka angielskiego i niemieckiego

 1.  

„Tworzime w rodny Mowie” – konkurs regionalny

grudzień/styczeń

J. Górska

 1.  

Mistrz rachunków – konkurs matematyczny dla klas IV-VI

styczeń/luty

n-le matematyki

 1.  

Akcja ornitologiczna ,,Zimowe ptakoliczenie”

styczeń

J. Pozorska - Cuppa

 1.  

Szkolna halowa piłka nożna

styczeń

M. Kupczyk

 1.  

Apel podsumowujący I okres

styczeń

wicedyrektor

 1.  

Szkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłka Siatkowa Dziewcząt

styczeń/luty

M.Mankiewicz

I.Dudek –Rogalla

J.Peplińska

 1.  

Z poprawną polszczyzną za pan brat –konkurs dla klas  VII, VIII

luty

H.Maziarz

M. Peplińska

D. Szulc

 1.  

Powiatowy konkurs „Kaszubi wczoraj i dziś”

luty/marzec

J. Górska

n-le historii

 1.  

Konkurs gramatyczny z języka angielskiego

marzec

n-le języka angielskiego

 1.  

Międzyszkolny Konkurs Dialogu z języka angielskiego i niemieckiego

marzec

n-le języka angielskiego/

niemieckiego

 1.  

Konkurs „Znawca Małego Katechizmu”

marzec

A.Kobierowska

 1.  

Powitanie wiosny

20 marca

 

samorząd uczniowski

 

 1.  

Obserwacje ptasich przylotów

wiosna 2020

J. Pozorska - Cuppa

 1.  

Międzynarodowy konkurs matematyczny ,,KANGUR”

marzec

L.Czarnowska

n-le matamatyki

 1.  

Powiatowy konkurs ,,Rodna mowa”

marzec/ kwiecień

J. Górska

 1.  

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie

w Ruchu Drogowym

marzec/ kwiecień

S.Lubiński

T.Rogala

M. Warnke

 1.  

Konkurs matematyczno- przyrodniczy ,,Czar par”

marzec

n-le matematyki i fizyki

 1.  

 Powiatowy Konkurs Chemiczny

marzec

G.Gronalewska

 1.  

Konkurs pięknego pisania dla klas IV i V

marzec

H. Maziarz

D. Szulc

 1.  

Przedświąteczna zbiórka żywności

w sklepach przy współpracy parafialnego Caritasu

marzec/kwiecień

A.Kobierowska

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwietnia

dyrektor

komisja egzaminacyjna

 1.  

Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu

kwiecień

J.Peplińska

 1.  

Konkurs chemiczny dla klas VII

kwiecień

G. Gronalewska

 1.  

Gminne i powiatowe zawody w lekkiej atletyce

kwiecień/maj

n-le wychowania fizycznego

 1.  

Konkurs internetowy pt. ,,Wiosenne oszczędzanie  w SKO”

kwiecień/maj

I. Dudek-Rogalla

 1.  

„Czytanie Remusa” – konkurs regionalny

kwiecień/maj

J. Górska

 1.  

Przyroda wokół nas- konkurs powiatowy (organizator Park Narodowy Bory Tucholskie)

kwiecień/maj

B. Lubińska

 1.  

Konkurs czytelniczy dla klas IV i V – baśnie braci Grimm

maj

B. Klonowska

 1.  

Konkurs leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego dla klas V

maj

n-le języka angielskiego

 1.  

Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych

maj

n-le j. angielskiego i niemieckiego

 1.  

Mistrz ułamków – konkurs matematyczny dla klas IV-VI

maj

n-le matematyki

 1.  

Turniej wiedzy pożarniczej

maj

G.Szczukowski

 1.  

Konkurs „Z ekonomią za pan brat”

maj

n-le matematyki

 1.  

Konkurs Matematyczny dla klas VIII w LO w Czersku

maj

n-le matematyki

 1.  

NordicWalking

maj

I.Dudek-Rogalla

J.Peplińska

 1.  

Szkolny turniej piłki ręcznej dziewcząt

maj

M.Mankiewicz

 1.  

Klasowy konkurs pięknego czytania dla klasy I

maj

I. Meller

 1.  

Konkurs czytelniczy dla klas I

maj

B. Klonowska

 1.  

Dzień Dziecka

1 czerwca

samorząd uczniowski,

wolontariat

 1.  

Turniej piłki nożnej ,,O Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach

czerwiec

S.Lubiński

 1.  

Konkurs na najlepszego sportowca Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach

czerwiec

M.Mankiewicz

 1.  

Wycieczki patriotyczno- krajoznawcze, ekologiczne i in.

wrzesień

maj, czerwiec

wych. klas

 1.  

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów za II okres r. szk. 2019/20

czerwiec

wicedyrektor

 1.  

Uroczysty apel z okazji zakończenia szkoły – klasy VIII

czerwiec

wicedyrektor

H.Maziarz

D. Szulc

P.Nita

 

 

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
 W BRUSACH


ZADANIA

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

Zadania w zakresie organizacji

roku szkolnego

 

1. Zapewnienie szkole wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i dokonanie przydziału obowiązków zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

 

2. Zakupienie podręczników dla uczniów klas pierwszych i szóstych.

 

3. Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych i planu dyżurów międzylekcyjnych

 

4. Przygotowanie Planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

 

5. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020

 

6. Opracowanie dokumentacji:

-aktualizacja Statutu szkoły

-planu wychowawczo-profilaktycznego

-planów wychowawczych dla oddziałów

-planu pracy pedagoga, logopedy, bibliotekarza, wychowawcy świetlicy

-Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych i dostosowania wymagań (w miarę potrzeb)

 

dyrektor, nauczyciele,

wychowawcy, logopeda, pedagog szkolny,

 

VIII-IX 2019

 

Zadania w zakresie podnoszenia wyników kształcenia

 

1. Wspomaganie rozwoju uczniów:

- zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych (prowadzenie kół zainteresowań.)

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce (organizowanie dla nich zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz zajęć rozwijających umiejętność uczenia się)

- wykorzystanie metody projektu w pracy z uczniem

- kształcenie wybranej kompetencji kluczowej określonej w drodze diagnozy

 

2. Prowadzenie edukacji czytelniczej.

 

3. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjnego biblioteki.

 

4. Uczenie młodzieży aktywnego odbioru tekstów kultury.

 

5. Zainspirowanie  uczniów do rozwijania zainteresowań.

 

6. Wzbogacenie warsztatu pracy kadry pedagogicznej  (tworzenie pomocy dydaktycznych , gromadzenie scenariuszy , wzbogacenie działu metodycznego i księgozbioru podręcznego.)

 

7. W razie potrzeby kierowanie uczniów z trudnościami w nauce do PPP i  objęcie ich pomocą psychologiczno- pedagogiczną.

 

8. Współpraca ucznia zdolnego z uczniem słabym ( pomoc koleżeńska).

 

9. Objęcie terapią dzieci z dysfunkcjami.

 

10. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty i systematyczne wdrażanie wniosków z tej analizy.

 

11. Przygotowanie uczniów klas VIII do egzaminu ósmoklasisty.

 

12. Przeprowadzenie próbnych egzaminów  gimnazjalnych w klasach VIII.

 

13. Przeprowadzenie testów diagnostycznych w klasach I, IV i VII.

 

14. Bieżące i systematyczne informowanie uczniów o ich ocenach i czynnikach mających wpływ na ocenę.

 

15. Doposażenie biblioteki szkolnej w lektury nie zbędne do realizacji nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych.

 

 

nauczyciele, n-l bibliotekarz,

wychowawcy,

pedagog szkolny

 

 

cały rok

 

Zadania w dziedzinie wdrażania uczniów do samorządności i integracji społeczności szkolnej

 

1. Organizacja i udział uczniów w stałych uroczystościach szkolnych – harmonogram.

 

2. Praca przedstawicieli uczniów w SU- powierzenie uczniom i całym zespołom klasowym określonych obowiązków wobec społeczności klasowej i szkolnej.

 

3. Realizacja inicjatyw uczniowskich przy współpracy SU.

 

4. Organizowanie dyskotek szkolnych.

 

5. Prowadzenie działalności charytatywnej.

 

6. Zbiórka żywności, baterii, korków plastikowych, puszek aluminiowych i itp.

 

7. Aranżowanie imprez klasowych.

 

 

n-le, opiekun Samorządu Uczniowskiego,

wychowawcy,

rodzice, szkolny wolontariat 

 

wg. harmonogramu,

cały rok, wg. ustaleń

 

Zadania w dziedzinie kształtowania wśród  uczniów postaw patriotycznych, tradycji

i obrzędów.

 

1. Organizowanie apeli i uroczystości związanych z ważnymi rocznicami i wydarzeniami.

 

2. Uhonorowanie ważnych wydarzeń z historii Polski.

 

3. Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych.

 

4. Krzewienie kultury i tradycji narodowej i rozbudzanie poczucia patriotyzmu u uczniów poprzez zapoznanie z zabytkami kultury, pomnikami na terenie miasta i okolicy.

 

5. Prowadzenie na lekcjach  pogadanek dotyczących życia Polaków zasłużonych dla kraju.

 

6. Wyjazdy młodzieży do teatrów, kin, muzeów, itp.

 

7. Podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych.

 

8. Dbałość o podtrzymywanie tradycji regionalnych: gwara, taniec, przyśpiewki, strój regionalny, zwyczaje i obrzędy.

 

 

n-le historii, j. polskiego,

 j. kaszubskiego, wos-u,

muzyki, plastyki, wychowawcy

 

wg. kalendarza

imprez szkolnych,

cały rok

 

Zadania w dziedzinie opiekuńczej.

 

1. Stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

 

2. Udzielanie pomocy uczniom mającym kłopoty w nauce i pod wzglądem zachowania.

 

3. Wyodrębnienie uczniów kwalifikujących się do pomocy finansowej. Rozpoznanie potrzeb w zakresie podręczników i dożywiania.

 

4. Systematyczny kontakt z MOPS-em, kuratorami i policją.

 

5. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat uzależnień oraz metod efektywnej pracy z dzieckiem sprawiającym kłopoty wychowawcze.

 

6.Otoczenie opieką uczniów nieśmiałych, wyobcowanych i zagubionych.

 

7. Wspomaganie młodzieży w rozwiązywaniu problemów osobistych.

 

8. Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.

 

9. Szerzenie wiedzy dotyczącej problematyki dysleksji wśród uczniów.

 

10. Pomoc nauczycieli świetlicy w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów podczas nieobecności nauczycieli, przed i po zajęciach szkolnych.

 

11. Otoczenie szczególną opieką uczniów klas I, IV i VII.

 

 

n-le wychowawcy, pedagog szkolny, n-le świetlicy

 

W miarę potrzeb,

cały rok

 

Zadania w zakresie ułatwień dotyczących wewnątrzszkolnej organizacji.

 

1. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności poprzez:

- dbanie o estetyczny wygląd szkoły,

-wspólne przygotowanie dekoracji.

 

2. Dbanie o wymogi bezpieczeństwa i higienę pracy poprzez odpowiednie wyposażenie szkoły i organizację zajęć.

 

3. Zapoznanie uczniów lub przypomnienie im treści podstawowych regulaminów na początku roku szkolnego.

 

4. Praca uczniów w samorządzie szkolnym i samorządach  klasowych.

 

5. Przeprowadzenie ćwiczeń z ewakuacji budynku.

 

 

nauczyciele, dyrekcja, koordynator ds. bezpieczeństwa,

wychowawcy, opiekun SU

 

 

wg ustaleń

cały rok

 

Zadania w zakresie administrowania

i zarządzania.

 

1. Planowanie i przeprowadzanie koniecznych prac remontowych w miarę potrzeb i środków finansowych.

 

2. Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku szkolnego.

 

3. Zakup niezbędnych pomocy naukowych, wzbogacenie księgozbioru szkolnego.

 

4. Prowadzenie działalności finansowej, m.in. poprzez wynajem sal klasowych

 

 

Konserwatorzy,

Komisja inwentaryzacyjna, dyrektor

 

w miarę potrzeb

 

Zadania w dziedzinie promocji szkoły w środowisku lokalnym

 

1.Prezentowanie oferty edukacyjnej szkoły:

-aktualizowanie strony internetowej,

-dbanie o dobre imię szkoły poprzez kształtowanie pozytywnych postaw uczniów w szkole i środowisku oraz reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 

2. Prezentowanie wyników osiąganych przez uczniów w konkursach i zawodach sportowych (apele podsumowujące )

 

3. Pozyskanie sponsorów w celu wspierania działań szkoły.

 

4. Stała współpraca z mediami.

 

5. Honorowanie osób wspierających działalność szkoły tytułem „Przyjaciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach”.

 

 

dyrekcja,

nauczyciele, opiekun SU,

pedagog szkolny

 

na bieżąco,

wg potrzeb

 

Zadania w zakresie współpracy z domem rodzinnym

 

1. Zapoznanie rodziców ze Statutem szkoły, regulaminami , planem pracy, Programem Wychowawczym i Profilaktycznym.

 

2. Diagnozowanie potrzeb rodziców i ich oczekiwań względem szkoły.

 

3. Przedkładanie do zaopiniowania Radzie Rodziców ważnych dokumentów szkolnych.

 

4. Zaktywizowanie rodziców do ich udziału w życiu szkoły (organizacja imprez szkolnych, wycieczek, praca w RR, w trójkach klasowych).

 

5. Przekazywanie informacji rodzicom o uczestniczeniu dziecka w zajęciach dodatkowych przeprowadzanych w szkole.

 

6. Wzmożenie współpracy rodziców z nauczycielami w celu systematycznego uczęszczania uczniów mających trudności w nauce lub zaległości wynikające z nieobecności w szkole, na zajęcia dodatkowe.

 

7. Uczestnictwo rodziców w zebraniach i konsultacjach, świadome ich dążenie do udziału w procesie nauczania i wychowania uczniów.

 

8. Kształtowanie  prawidłowych relacji nauczyciel- rodzic.

 

9. Wspieranie materialne działalności szkoły przez rodziców.

 

10. Obowiązek dokładnego poznania przez wychowawców swoich uczniów oraz podejmowanie inicjatyw udzielania im pomocy.

 

 

dyrekcja, wychowawcy,

nauczyciele

 

IX 2019

 

 

cały rok,

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania w dziedzinie rozwijania zainteresowań

i uzdolnień uczniów.

 

 

1. Realizowanie fakultatywnych projektów edukacyjnych.

 

2. Dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań i potrzeb uczniów oraz rodziców, opracowanie i opublikowanie harmonogramu tych zajęć.

 

3. Eksponowanie osiągnięć uczniów i ich zainteresowań.

 

4. Objęcie pomocą pedagogiczną uczniów w zależności od ich umiejętności, zdolności (konkursy przedmiotowe, koła zainteresowań).

 

5. Organizowanie szkolnych konkursów przedmiotowych.

 

6. Indywidualna praca z uczniami zdolnymi.

 

7. Udział uczniów w konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

 

8. Organizowanie zajęć w terenie.

 

9. Organizowanie zajęć bibliotecznych.

 

nauczyciele,

wychowawcy, bibliotekarz,

nauczyciele przedmiotów

 

 

cały rok

 

 

Zadania w dziedzinie doskonalenia procesu dydaktycznego.

 

1. Korelacja programów realizowanych w danej klasie z innymi przedmiotami nauczania oraz pracą organizacji działających na terenie szkoły.

 

2. Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb zespołu klasowego, stosowanie metod aktywnych w procesie nauczania.

 

3. Doskonalenie procesu nauczania poprzez zwiększenie efektywności pracy nauczyciela podejmującego różne formy kształcenia, realizacji stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego, samokształcenie.

 

4.Organizacja lekcji i rad szkoleniowych w ramach WDN, stosowanie innowacji pedagogicznych podnoszących jakość szkoły.

 

5. Wspieranie nauczycieli chcących wprowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne.

 

6. Pełnienie nadzoru pedagogicznego.

 

7.Sspotkania i szkolenia w ramach WDN.

 

8. Efektywna i systematyczna współpraca nauczycieli w zespołach zadaniowych i przedmiotowych.

 

 

dyrekcja,

nauczyciele, wychowawcy,

zespoły zadaniowe

i przedmiotowe

 

cały rok

 

Zadania w dziedzinie profilaktyki, promocji zdrowia i kultury fizycznej.

 

1. Omówienie zagrożeń współczesnego świata- narkomania, nikotynizm, alkoholizm, AIDS, wczesna inicjacja seksualna, cyberprzemoc.

 

2. Zapobieganie wypadkom.

 

3. Dbałość o higienę osobistą.

 

4. Zapobieganie przemocy.

 

5. Podnoszenie poziomu zdrowotnego młodzieży. Rozwój sprawności fizycznej i ruchowej.

 

6. Upowszechnienie zasad ruchu drogowego.

 

7. Uprawianie turystyki pieszej i rowerowej.

 

8. Zwracanie uwagi na właściwą postawę siedzącą uczniów w czasie lekcji.

 

9. Realizacja zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia w ramach Programu Profilaktycznego i Programu Promującego Zdrowie.

 

 

nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel biologii, techniki

pedagog szkolny,

nauczyciele w-f

 

 

cały  rok,

wg planu

 

Zadania w dziedzinie kształtowania u uczniów świadomości ekologicznej.

 

1. Uczestnictwo w akcji ,,Sprzątanie Świata”.

 

2. Prowadzenie akcji zbiórki puszek, baterii, makulatury, korków, itp.

 

3. Przeprowadzenie lekcji ekologicznych w terenie.

 

4. Propagowanie zdrowego stylu odżywiania się.

 

 

nauczyciele, uczniowie

 

cały rok,

wg ustaleń

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy