Informacje dla rodziców


Rozkład jazdy autobusów szkolnych obowiązujący od 07.09.2020 r - kliknij


Wywiadówki - kliknij
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021  - informacje

Rozpoczęcie roku szkolnego  -  kliknij

Dowozy uczniów  -  kliknij


Ubezpieczenia dla uczniów - propozycje

Warta

Generali

Zestaw podręczników szkolnych na rok 2020-2021

Komunikat dla rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 2020 - 2021

Komunikat - oferta dla rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne 2020-2021Karta zgłoszenia dziecka do szkołyKarta zgłoszenia - do pobrania w PDF

Karta zgłoszenia do pobrana w formacie doc (Word)
Wypełnione wnioski można umieszczać w skrzynce pocztowej znajdującej się na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach (wejście główne dawnego Gimnazjum).


KOMUNIKAT nr
3

Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 16 marca br. sekretariat Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach będzie nieczynny.
Prosimy o załatwianie pilnych spraw telefonicznie pod numerami telefonów: 605 966 404, 609 962 523 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: gimbrusy1@wp.pl lub komunikatora na e-dzienniku.
Przez e-dziennik mają Państwo również możliwość kontaktowania się ze wszystkimi nauczycielami.
Jednocześnie informujemy, że zgłoszenia uczniów do klasy pierwszej będzie można również składać po odwołaniu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Przypominamy, że nauczyciele prześlą za pośrednictwem komunikatora (do uczniów i rodziców) zakres materiału ze wszystkich przedmiotów do samodzielnej pracy w domu.

Ponownie apelujemy, aby dzieci i młodzież przebywały w domu i unikały skupisk ludzkich.

Z poważaniem
Tomasz Rogala

Komunikat nr 2


Szanowni Państwo!
Informujemy, że od poniedziałku 16 marca br. nastąpi zmiana godzin pracy sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach. Sekretariat czynny będzie w godz. 8.00-12.00.

Jeśli to możliwe, prosimy o załatwianie spraw w szkole telefonicznie pod numerem telefonu 523983513, listownie na adres; Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy, za pośrednictwem poczty elektronicznej: gimbrusy1@wp.pl lub komunikatora na e-dzienniku. Przez e-dziennik mają Państwo również możliwość kontaktowania się ze wszystkimi nauczycielami.

Przypominamy, że nauczyciele prześlą za pośrednictwem komunikatora (do uczniów i rodziców) zakres materiału ze wszystkich przedmiotów do samodzielnej pracy w domu.

Apelujemy, aby dzieci i młodzież przebywały w domu i unikały skupisk ludzkich.

Z poważaniem
Tomasz Rogala
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć od 12 do 25 marca 2020r.


Szanowni Państwo!
W związku z decyzją rządu o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych informujemy, że w naszej szkole od 12 marca br. (czwartek) do 25 marca br. zajęcia lekcyjne są odwołane.
W dniach 12-13 marca br. (czwartek-piątek) zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze w świetlicy wyłącznie dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. W tych dwóch dniach harmonogram dowozów i odwozów pozostaje bez zmian.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 523983513 lub mailowy gimbrusy1@wp.pl.
W załączniku przesyłamy najważniejsze informacje dla rodziców i uczniów.
Prosimy o bieżące śledzenie informacji wysyłanych za pośrednictwem komunikatora oraz publikowanych na stronie szkoły www.sp2brusy.pl.
Jednocześnie informujemy, że czas zawieszenia zajęć nie jest okresem feryjnym. Nauczyciele za pomocą dziennika elektronicznego będą wysyłać zakres materiału do samodzielnej pracy w domu.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Tomasz Rogala

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W dniach 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

 

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym
  z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
  w których przebywasz.
WYWIADÓWKI LISTOPAD - KLIKNIJUWAGA!

Zmiany w organizacji ruchu na parkingu przyszkolnym

 

Informujemy, że ze względu na poprawę bezpieczeństwa i usprawnienie ruchu pojazdów na terenie kompleksu szkolnego w Brusach, utworzono na boisku asfaltowym parking dla rodziców (wjazd od ulicy Armii Krajowej). Tym samym dotychczasowy parking od strony ulicy Ogrodowej będzie dostępny wyłącznie dla pracowników szkół podstawowych i przedszkola w Brusach.

Zmiany obowiązywać będą od poniedziałku 4 listopada 2019 r. Prosimy o stosowanie się do znaków drogowych umieszczonych przy wjazdach na parkingi.               WYWIADÓWKI - TERMINARZ - kliknijWażny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne w roku 2019-2020

 

Szanowni Rodzice,

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 Nasza Szkoła postanowiła zmienić formę dystrybucji ubezpieczenia szkolnego z formuły grupowej na indywidualną, gdzie ubezpieczającym jest Rodzic nie Placówka i tym samym nie decydować o wyborze oferty grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, tzw. NNW szkolnego.

 

Nie pozostajemy jednak obojętni na kwestie bezpieczeństwa naszych uczniów. By ułatwić Państwu dostęp do różnorodnej oferty uwzględniającej potrzeby każdego ucznia (również  uprawiającego sporty wyczynowo np. sztuki walki, uczęszczających do klubów sportowych) powstała ogólnopolska platforma dedykowana Rodzicom https://bezpieczny.pl/20213 , gdzie każdy Rodzic samodzielnie dokonuje wyboru wariantu  ubezpieczenia tj. sumy ubezpieczenia oraz składki dopasowanej do oczekiwań , potrzeb oraz budżetu. Ochrona na polisie indywidualnej startuje od dnia następnego po opłaceniu składki i dacie wskazanej na polisie, która przychodzi na adres mailowy.

 

Rozwiązania oferowane przez Bezpieczny.pl w tym roku wspólnie z Generali T.U. S.A. są to sprawdzone rozwiązania od 3 lat cieszące się dobrą opinią wśród Rodziców, które zyskały zaufanie 30 placówek z naszego Powiatu. Polisę można wystawić z dowolnego urządzenia : smartfon , komputer. Pomocny może być specjalny  film instruktażowy, gdzie krok po kroku pokazano sposób zakupu tego ubezpieczenia:

 

POMOC VIDEO : https://bezpieczny.pl/pomoc-video

 

Link do zakupu oferty: https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne/20213

 

Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

 

Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

 

Jako Placówka otrzymaliśmy specjalny  10% zniżkowy KOD POŚREDNIKA:20213

 

Którego zastosowanie gwarantuje 10% rabatu przy zakupie polisy oraz wsparcie :

 

Barbary Polańskiej-Matuszek  - w przypadku roszczeń lub pytań

 

kontakt: 690 950 555, bmatuszek@bezpieczny.pl

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Dodatkową dla Państwa korzyścią i motywacją do zawarcia ubezpieczenia w formie indywidualnej, są zniżki dodatkowe  na ubezpieczenie OC/AC pojazdu przy zakupie na Platformie bezpieczny.pl  Przykład: dla taryfy OC/AC w wysokości 1 000 PLN, dodatkowa zniżka wyniesie 180 PLN. 

 

10% zniżki przy użyciu kodu  Pośrednika – 20213;

 

3% zniżki za zakup dowolnego (np. szkolnego) ubezpieczenia za pomocą strony www.bezpieczny.pl w ciągu ostatniego roku;
50 PLN zniżki za zakup w ciągu ostatniego roku ubezpieczenia szkolnego dla dziecka, które nie ukończyło 17 rż.

 

DOWOZY do szkoły 2019/2020 -- KLIKNIJ
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 ---  KLIKNIJ
   PODRĘCZNIKI 2019-2020


Ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2019/2020 

Ubezpieczenie ucznia


Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców spośród nadesłanych ofert ubezpieczenia dzieci wybrała Pośrednika  Bezpieczny.pl w ramach  TU AXA Ubezpieczenia TUIR SA.  W formule grupowej imiennej   został wybrany wariant  I za 32 zł –płatne w szkole do końca września (ubezpieczenie od 1.09.2018r do 31.08. 2019r) Nr polisy: 92104713

Co zawiera w sobie ten wariant?

Suma ubezpieczenia z tyt uszczerbku – 12 tys zł

( 120 zł /1% - 450 przypadków za które AXA płaci)

Za każdy dzień pobytu z tyt NNW – 20 zł ( nie musi być doba – ale dwie różne daty)

Zwrot kosztów nabycia i naprawy protez i środków pomocniczych do kwoty 1200 zł

( temblaki, stabilizatory, wózki itp. – ważne z zalecenia lekarza i zbieram rachunki z danymi dziecka)

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie NNW w tym odbudowa zębów stałych  - do 1200

( podstawa skierowanie lekarza + rachunki za badania, zabiegi, operacje, rehabilitację z danymi dziecka)

Zdiagnozowanie poważnego zachorowania – 1000 zł

( 30 dni karencji – 10 jednostek chorobowych- wyłączone choroby przewlekłe i wrodzone)

Pobyt dziecka w szpitalu z tyt. Choroby ( 30 dni karencji – wymagane min. 5 dni w szpitalu) płacą ryczałtowo do 2 razy w roku po 200 zł

Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego – 16 tys zł

Śmierć z tyt NNW – 12 tys zł

Śmierć rodzica z tyt. NNW -2 tys zł

Wyczynowe uprawienie sportu z automatu w zakresie bez zwyżki w składce!

UWAGA!!! Zawarcie ubezpieczenia w formie grupowej zobowiązuje Rodzica zapoznania się z Warunkami Ubezpieczenia dostępnych na stronie szkoły oraz klauzulą informacyjną ( RODO) , do wpłaty składki w Szkole do końca września oraz złożenia podpisu na dokumencie w związku z przetwarzaniem danych dziecka w zakresie zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia – brak zgody rodzica w formie pisemnej na specjalnym druku oznacza brak możliwości przystąpienia do grupowego ubezpieczenia w szkole!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Ubezpieczyciel umożliwia  kupno ubezpieczenia   poprzez portal  Bezpieczny.pl/20213  Ubezpieczyciel tytułem zachęty do nowego modelu dystrybucji  ubezpieczenia  udzielaRodzicomdodatkowego rabatu przy zakupie on-line  przy użyciu  kodu :  

                                               20213  -  KOD rabatowy  Opiekuna Szkoły (10% zniżki)

Na portalu  Bezpieczny.pl dostępnych jest 6 wariantów ubezpieczenia AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. o różnej wysokości składek ( od 28,80 zł do 124,20 zł – już po rabacie ) i sumach ubezpieczenia, który każdy Rodzic może dobrać indywidualnie. W celu dokonania  zakupu ubezpieczenia ze zniżką  skorzystaj z poniższego linku:

 https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/20213

lub dziecko do lat 7  ( oddziały Przedszkolne):

https://bezpieczny.pl/przedszkole/20213

 Na jednej polisie można ubezpieczyć kilkoro dzieci – bez względu na to do jakiej szkoły chodzą. Użycie kodu  zapewnia opiekę serwisową dedykowanego Opiekuna Szkoły  w sytuacji pytań czy  pomocy w składaniu roszczenia. Rodzic ma też możliwość dokupienia do bazowego ubezpieczenia  opcji w zakresie operacji medycznych ( 658 operacji – 30 dni karencji)  oraz nie spotykany na rynku: Assistance na wypadek ukąszenia przez kleszcza –  zorganizowanie i pokrycie kosztu wizyty lekarskiej w celu usunięcia kleszcza,  diagnostyka - badanie kleszcza pod kątem boreliozy , pokrycie kosztu antybiotykoterapii.

Ważne!W przypadku wyboru  polisy indywidualnej  start ochrony następuje od dnia następnego po opłaceniu składki na pełen rok.

- Warunki ubezpieczenia: https://bezpieczny.pl/dokument/warunki-ubezpieczenia

- Tabela uszczerbków: https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Opiekun Szkoły z ramienia Bezpieczny.pl: Barbara Polańska-Matuszek  kontakt   690  950 555, bmatuszek@bezpieczny.pl


Załączniki do pobrania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ścieżka zgłaszania roszczeń z NNW AXA Ubezpieczenia TuiR SA

Warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Bezpieczny.pl - Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowymOchrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy