Stołówka szkolna - komunikaty


Zasady korzystania ze stołówki szkolnej /kliknij/

                                                      UWAGA!!

                                PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

                                

                    Płatność za listopad -  od 10 października  do 25 października 2020
                                           cena obiadu: 4zł

                            kwota na listopad: 19 dni x 4zł =76,00zł
          
                Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do 25 października 2020r.do sekretariaty Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach

 

                 


nr konta do wpłaty 04124054001111001075144176

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach
ul Ogrodowa 2
89-632 Brusy

Dane wpłacającego:  imię, nazwisko, adres

Tytuł wpłaty:
wpłata za obiady za m-c listopad 2020 za ucznia (imię , nazwisko, klasa)


UWAGA:  dni wolne od nauki

2 listopada - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
11 listopada - Święto  Niepodległości

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy