Dokumenty - regulaminy


STAUT SZKOŁY

Plan pracy 2019-2020


- Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Szansa dla uczniów i uczennic-kompleksowy program wsparcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brusy w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych"

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy