Rada Rodziców
--------------------------------------- - 2014-10-09 12:55:30


Przewodnicząca:                  -  Beata Warsińska


Zastępca Przewodniczącej:   -  Magdalena Kuczkowska


Skarbnik:                              -  Anna Rekowska

Protokolant:                         - Sylwia BruskaCzłonkowie:      -                 - Anna Kosecka
                                                    - Małgorzata Wera
                                         - Małgorzata Bielińska

                                                        
Komisja Rewizyjna:              - Beata Kurs
                                          - Karolina Stoltman
                                          - Halina Januszewska


Rada Rodziców ustaliła roczną składkę na rok szkolny 2018/2019 w wysokości 30 zł - płaci każdy uczeń


Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy