Grono pedagogiczne
--------------------------------------- - 2013-10-21 21:04:52

DyrektorSzkoły Podstawowej nr 2 w Brusach:

              p.  Tomasz Rogala

 Z-ca dyrektora

             
p. Anna Ossowska

 

KADRA NAUCZYCIELSKA:

 

Język polski:


p.  Hanna Maziarz
p.  Anna Ossowska
p.  Mirosława Peplińska
p.  Joanna Szczukowska
p.  Dominika Szulc

 

             Język niemiecki:

 

p.  Monika Dorau - Peplińska
p.  Joanna Gleńska
p.  Celina Piórkowska-Skiba
p.  Dorota Warnke - Bartosz

 

             Język  angielski:

p.  Joanna Gleńska
p.  Hanna Cysewska
P.  Alicja Frymark


 

Język kaszubski:

 

  p.  Justyna Górska

 

Historia:

 

  p.  Jędrzej Czarnowski  
  p.  Grzegorz Szczukowski   

 

             WOS:

 

p.  Jędrzej Czarnowski
p.  Grzegorz Szczukowski

 

             Edukacja dla bezpieczeństwa:

                          

   p.  Jędrzej Czarnowski

              

             Sztuka (Plastyka, Muzyka):

 

  p.  Patryk Nita

 

             Matematyka:

 

  p. Bożena Czapiewska
  p. Lucyna Czarnowska
  p. Katarzyna Narloch
  p. Jolanta Pozorska - Cuppa
  p. Grażyna Turzyńska
 

             Fizyka:

 p. Grażyna Turzyńska
 p. Jolanta Pozorska - Cuppa  

 

             Chemia:

 

 p. Grażyna Gronalewska

 

             Biologia:

 

p. Beata Lubińska          Przyroda:

p.Piotr Butowski
p. Ilona Meller

 

             Geografia:

p. Anna Błaszkowska

p. Piotr Butowski

p. Tomasz Rogala

 

             Informatyka:

 

p. Marek Warnke
p. Lucyna Czarnowska

 

             Zajęcia techniczne:

 

p. Marek Warnke

 

             Religia:

 

p.  Anna Kobierowska
s.  Urszula Hochszulc

 

             W-F:

 

p. Izabela Dudek Rogalla
p. Mariusz Kalafus
p. Marek Kupczyk
p. Stanisław Lubiński
p. Monika Mankiewicz
p. Jolanta Peplińska

 

             Biblioteka:

 

p. Bogumiła Klonowska

 

             Wychowawca świetlicy:

 

p. Maria Czapiewska

 

             Pedagog:

 

p. Mieczysław Spierewka

p. Katarzyna Narloch

 

             Rewalidacja:

 

p. Maria Czapiewska

 

             Terapia logopedyczna:

 

  p. Mirosława Peplińska

 

             Terapia pedagogiczna:

 


p. Tomasz Rogala
p.  Marek Kupczyk


              Edukacja wczesnioszkolna

p. Ilona Meller
p. Krzysztof Kłosowski

             Nauczyciel wspomagający

p. Beata Krzoska

     

            PRACOWNICY OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:

p. Ilona Lamczyk - Sekretarka
p. Monika Maciejewska-Cuppa - sekretarka
p. Iwona Dulek
p. Halina Jereczek
p. Agnieszka Jankowska
p. Lucyna Kiedrowicz
p. Renata Kopiszka
p. Katarzyna Kosobucka
p. Ilona Trzebiatowska
p. Robert Hamerski

 


Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy