Gimnazjum w Brusach - geneza
--------------------------------------- - 2013-10-02 15:44:45

1 września 1999 roku powstało w Brusach Gimnazjum. Decyzją Zarządu Gminy Brusy dyrektorem szkoły został mgr Tomasz Rogala. Jeszcze tego samego roku naszą szkołę odwiedził biskup Diecezji Pelplińskiej - Jan Bernard Szlaga. Spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej i nowo powstałego Gimnazjum.

Wszystkim nauczycielom i uczniom przekazał sentencję:

"Non scholae, sed vitae discimus."

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia."
13 października 1999 roku, ówczesna klasa Ie pod kierunkiem wychowawczyni p. Beaty Rekowskiej zorganizowała program artystyczny, aby umilić święto Edukacji Narodowej uczniom i nauczycielom.
Mijały tygodnie, za tygodniami miesiące, a młodzież brała udział w licznych wycieczkach (m.in. do "Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie" i "w Góry") i konkursach:

·         Wiedzy o Zdrowiu,

·         Krew darem Życia,

·         Wiedzy o AIDS,

·         Wiedzy Ekologicznej,

·         i konkursie recytatorskim;

a uczniowie uzdolnieni w grach zespołowych brali udział w Halowym turnieju Piłki Nożnej i Piłki Siatkowej.

Pierwszy Samorząd Uczniowski został powołany z dniem 2 październik 1999 w składzie:

·         Kamil Frymark - przewodniczący

·         Agnieszka Czapiewska - zastępca przewodniczącego

·         Monika Chabowska - skarbnik

·         Anna Januszewska - sekretarz

oraz zostały utworzone następujące sekcje: sportowa i turystyczna, kultury i rozrywki oraz nauki i porządku.

Nowo powołany Samorząd od razu zabrał się do pracy i skłonił swoich kolegów i koleżanki do wzięcia udziału w akcjach charytatywnych: z "Fundacją Pomóż i Ty", "Wszystko dla Dzieci" i "Caritas".

Co roku w Naszej szkole uczniowie Gimnazjum biorą czynny udział w "Żywej Lekcji Historii", podczas której ludzie związani z Chorągwią Konturstwa Gniewskiego pokazują historię od czasów Średniowiecza do Nowożytności. Prezentują walki na miecze, stroje z dawnych epok i opowiadają zabawne anegdoty.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 23 czerwca 2000 roku. W Młodzieżowym Domu Kultury w Brusach. W roku szkolnym 1999/2000 promocję do klasy II otrzymało 174 uczniów.

Pod koniec wakacji Szkoła otrzymała wyposażenie pracowni komputerowej w ramach programu "Internet w każdym Gimnazjum". Od tego czasu uczniowie mogli na lekcjach informatyki korzystać z 9 komputerów i jednego nauczycielskiego.

Od początku roku szkolnego 2001/2002 na stanowisko zastępcy dyrektora powołano p. Beatę Rekowską.

9 września 2011r. był ważnym dniem dla 464 bruskich gimnazjalistów. Tego dnia został uroczyście otwarty nowy budynek Gimnazjum w Brusach. Symboliczną wstęgę przecięli: Burmistrz Brus Witold Ossowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brusach Beata Zblewska, Dyrektor Gimnazjum w Brusach Tomasz Rogala, Pomorska Wicekurator Oświaty pani Elżbieta Wasilenko oraz  Dyrektor Biura Wojewody Pomorskiego pani Maria Opinc-Bennich. Nowy obiekt został poświęcony przez ks. Prałata Zdzisława Wirwickiego.Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego gimnazjum miało miejsce 1 września 2010 roku, w dniu inauguracji roku szkolnego 2010/2011. W lipcu 2011 roku zakończono prace związane z przebudową i rozbudową obiektu. W ramach realizacji powyższej inwestycji wybudowano segment pierwszy kompleksu budynków (część dydaktyczna i łącznik połączony z istniejącym kompleksem szkolnym), pomieszczenia węzłowe sanitarne i elektryczne, do których doprowadzone zostały niezbędne media.  Powstało 7 sal dydaktycznych, 2 gabinety przedmiotowe, wiatrołap, łącznik, świetlica, aneks kuchenny, 6 pomieszczeń  zaplecza, 2 magazyny,  2 hole, 2 pomieszczenia techniczne. Wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych, szyb windowy wraz z dźwigiem osobowym i maszynownią. Zadanie obejmowało także wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: sieci wodociągowej  wraz z przyłączem, kanalizacją sanitarną, deszczową i siecią cieplną oraz zagospodarowaniem terenu z ogrodzeniem.

Całkowity koszt budowy nowego gimnazjum wyniósł 5.700.616,40 zł (w tym robót budowlanych 5.211.909,09 zł), natomiast powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1.343,39 m2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==============================================================================================================

UCHWAŁA NR XVIII/174/17 Rady  Miejskiej w Brusach w sprawie dostosowania sieci prowadzonych przez Gminę Brusy szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe z dniem 1 września 2017 tworzy ośmioletnią publiczną szkołę podstawową pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach.
Od 1 września 2017 roku w miejsce Gimnazjum powstała   ośmoletnia Szkoła Podstawowa nr 2.
Utworzone zostały dwie klasy czwarte IVa i IVb oraz dwie klasy siódme  VIIa i VIIb. Klasy gimnazjalne pozostały aż do czasu ich wygaśnięcia. Dyrektorem pozostał p. Tomasz Rogala.


Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy