Organizacja roku szkolnego

WYKAZ  ZADAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH REALIZOWANYCH W GIMNAZJUM W BRUSACH

W ROKU SZKOLNYM 2019/20

 

 

Lp.

Nazwa planowanej imprezy

Termin realizacji

Organizator

 1.  

Rozpoczęcie roku  szkolnego.

2 września

Dyrekcja

 1.  

Przedmiotowe konkursy kuratoryjne

cały rok

n-le przedmiotów

 1.  

Szkolna liga z języka polskiego

dla klas VI, VII i VIII

cały rok

n-le  j. polskiego

 1.  

Szkolna Liga Matematyczna

cały rok

n-le  matematyki

 1.  

Liga zadaniowa z języka niemieckiego dla klas VIII

cały rok

M. Dorau-Peplińska

 1.  

Konkurs ortograficzny o tytuł ,,Mistrza ortografii” dla klas VII i VIII

cały rok

M.Peplińska

 1.  

Akcja -,,Adopcja serca”

cały rok

A.Kobierowska

H.Maziarz

 1.  

Kampania społeczna ,, Zachowaj trzeźwy umysł”, ,,Odpowiedzialny kierowca”.

cały rok

M.Spierewka

 1.  

Akcja „Bookcrossing”, czyli „Wędrująca książka” promująca czytelnictwo wśród uczniów

cały rok

H. Maziarz

A. Ossowska

M. Peplińska

D. Szulc

B.Klonowska

 1.  

Zbiórka plastikowych nakrętek

cały rok

A.Kobierowska

H.Maziarz

 1.  

Zbiórka zawleczek od puszek

cały rok

J. Gleńska

 1.  

Zbiórka baterii

cały rok

B.Lubińska

 1.  

Trzymaj Formę

cały rok

J.Peplińska

 1.  

Potyczki Ekonomiczne – organizator FMP

II okres

B. Lubińska

 1.  

Konkursy fotograficzne

wg terminów organizatorów

J.Pozorska- Cuppa

 1.  

Profilaktyka uzależnień oraz przemoc i agresja

w zależności od potrzeb

Wicedyrektor

i pedagog szkolny

 1.  

Realizacja innowacji pedagogicznych

cały rok

zgłoszeni nauczyciele

 1.  

Konkurs plastyczny z zakresu doradztwa zawodowego pt. "Kim będę?" dla klas VII.

I okres

B. Lubińska

P. Nita

 1.  

Konkurs mitologiczny dla klas V

II okres

J. Czarnowski

G. Szczukowski

 1.  

Konkurs szkolny - Pierwsza Pomoc Przedmedyczna   

wrzesień

 

I.Dudek-Rogalla

 

 1.  

Akcja promująca spożywanie owoców

wrzesień

n-le wych-fiz.

 1.  

Szkolne igrzyska dzieci w szachach

wrzesień

G.Turzyńska

 1.  

Szkolne igrzyska młodzieży w szachach

wrzesień

G.Turzyńska

 1.  

Sprzątanie  świata - zbiórka aluminium

wrzesień

 

B. Krzoska

D. Szulc

 

 1.  

„Dzień Języków Obcych”

wrzesień

M. Dorau-Peplińska

J. Gleńska

 1.  

Akcja charytatywna „Kromka chleba dla sąsiada”

wrzesień

A. Kobierowska

 1.  

Akcja ornitologiczna ,,Europejskie Dni Ptaków”

wrzesień/październik

J.Pozorska- Cuppa

 1.  

Akcja charytatywna „Pomagamy misjom – posłani i ochrzczeni”

wrzesień/październik

A. Kobierowska

s. U. Hochszulc

 1.  

Powiatowe Igrzyska Dzieci w Szachach Drużynowych

październik

G. Turzyńska

 1.  

Powiatowe Igrzyska Młodzieży w Szachach Drużynowych

październik

G. Turzyńska

 1.  

Dyktando z języka angielskiego dla klas VII, VIII

październik

n-le języka angielskiego

 1.  

Konkurs „Misyjny różaniec”

październik

A. Kobierowska

s. U. Hochszulc

 1.  

Uroczystość pasowania na uczniów dla klas I, IV i VII

październik

wychowawcy klas I, IV i VII

 1.  

Dzień Papieski

październik

A.Kobierowska

s. U. Hochszulc

 1.  

,,Szkolna Kasa Oszczędności drogą do przyszłości”- konkurs dla wszystkich chętnych uczniów (systematyczne oszczędzanie)

październik-maj

I.Dudek-Rogalla

 1.  

Regionalny konkurs ,,SKO w SGB”

październik-maj

I. Dudek-Rogalla

 1.  

Konkurs recytatorski- Kaszubski ,,Eko-Art”

październik/listopad

J. Górska

 1.  

Turniej tenisa stołowego dziewcząt

październik/listopad

I.Dudek- Rogalla

 1.  

Obchody Święta Niepodległości

Dzień patriotyczny/tydzień patriotyczny

listopad

J.Czarnowski

G.Szczukowski

 1.  

„XXX lat wolności w gminie Brusy” – projekt edukacyjny

wrzesień-listopad

J. Czarnowski

G. Szczukowski

 1.  

Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski- ogólnopolski

listopad

B. Lubińska

 1.  

Konkurs czytelniczy dla klas VI-VIII

pt. „Kwiat kalafiora"

listopad

B. Klonowska

 1.  

Konkurs czytelniczy z języka angielskiego

listopad

H. Cysewska

 1.  

Konkurs frazeologiczny dla klas VII

listopad

M. Czapiewska

 1.  

Turniej tenisa stołowego

listopad

M.Kupczyk

 1.  

„Rozumiem, co czytam”– konkurs dla klas IV i V

listopad

H.Maziarz

D. Szulc

 1.  

Akcja antynikotynowa 

trzeci czwartek listopada

 

M.Mankiewicz

 

 1.  

Konkurs wiedzy o AIDS

listopad/grudzień

I.Dudek-Rogalla

 1.  

„Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”

listopad – kwiecień

B. Lubińska

 1.  

Konkurs biblijny „Życie pierwotnego Kościoła w świetle Dziejów Apostolskich”

grudzień

A.Kobierowska

s. U. Hochszulc

 1.  

Wojewódzki Konkurs Historyczno- Plastyczny

grudzień

n-le historii

 1.  

Wojewódzki Konkurs Matematyczno- Plastyczny

grudzień-styczeń

n-le matematyki

 1.  

Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach dla klas IV-VI i VII-VIII

grudzień

M. Kupczyk

S. Lubiński

 1.  

Przedświąteczna zbiórka żywności

w sklepach przy współpracy parafialnego Caritasu

grudzień

A.Kobierowska

 1.  

Świąteczna zbiórka żywności- 2019

listopad

I.Dudek-Rogalla

J.Peplińska

 1.  

Gminny konkurs ,,Mój Jan Karnowski z Czarnowa”

grudzień

J. Górska

 1.  

Wigilia –uroczysty apel dla uczniów

grudzień

nauczyciele języków obcych

P. Nita

 1.  

Wspólne kolędowanie w SP2

grudzień

n-le języka angielskiego i niemieckiego

 1.  

„Tworzime w rodny Mowie” – konkurs regionalny

grudzień/styczeń

J. Górska

 1.  

Mistrz rachunków – konkurs matematyczny dla klas IV-VI

styczeń/luty

n-le matematyki

 1.  

Akcja ornitologiczna ,,Zimowe ptakoliczenie”

styczeń

J. Pozorska - Cuppa

 1.  

Szkolna halowa piłka nożna

styczeń

M. Kupczyk

 1.  

Apel podsumowujący I okres

styczeń

wicedyrektor

 1.  

Szkolne Igrzyska Młodzieży Szkolnej Piłka Siatkowa Dziewcząt

styczeń/luty

M.Mankiewicz

I.Dudek –Rogalla

J.Peplińska

 1.  

Z poprawną polszczyzną za pan brat –konkurs dla klas  VII, VIII

luty

H.Maziarz

M. Peplińska

D. Szulc

 1.  

Powiatowy konkurs „Kaszubi wczoraj i dziś”

luty/marzec

J. Górska

n-le historii

 1.  

Konkurs gramatyczny z języka angielskiego

marzec

n-le języka angielskiego

 1.  

Międzyszkolny Konkurs Dialogu z języka angielskiego i niemieckiego

marzec

n-le języka angielskiego/

niemieckiego

 1.  

Konkurs „Znawca Małego Katechizmu”

marzec

A.Kobierowska

 1.  

Powitanie wiosny

20 marca

 

samorząd uczniowski

 

 1.  

Obserwacje ptasich przylotów

wiosna 2020

J. Pozorska - Cuppa

 1.  

Międzynarodowy konkurs matematyczny ,,KANGUR”

marzec

L.Czarnowska

n-le matamatyki

 1.  

Powiatowy konkurs ,,Rodna mowa”

marzec/ kwiecień

J. Górska

 1.  

Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie

w Ruchu Drogowym

marzec/ kwiecień

S.Lubiński

T.Rogala

M. Warnke

 1.  

Konkurs matematyczno- przyrodniczy ,,Czar par”

marzec

n-le matematyki i fizyki

 1.  

 Powiatowy Konkurs Chemiczny

marzec

G.Gronalewska

 1.  

Konkurs pięknego pisania dla klas IV i V

marzec

H. Maziarz

D. Szulc

 1.  

Przedświąteczna zbiórka żywności

w sklepach przy współpracy parafialnego Caritasu

marzec/kwiecień

A.Kobierowska

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

21-23 kwietnia

dyrektor

komisja egzaminacyjna

 1.  

Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu

kwiecień

J.Peplińska

 1.  

Konkurs chemiczny dla klas VII

kwiecień

G. Gronalewska

 1.  

Gminne i powiatowe zawody w lekkiej atletyce

kwiecień/maj

n-le wychowania fizycznego

 1.  

Konkurs internetowy pt. ,,Wiosenne oszczędzanie  w SKO”

kwiecień/maj

I. Dudek-Rogalla

 1.  

„Czytanie Remusa” – konkurs regionalny

kwiecień/maj

J. Górska

 1.  

Przyroda wokół nas- konkurs powiatowy (organizator Park Narodowy Bory Tucholskie)

kwiecień/maj

B. Lubińska

 1.  

Konkurs czytelniczy dla klas IV i V – baśnie braci Grimm

maj

B. Klonowska

 1.  

Konkurs leksykalno-gramatyczny z języka angielskiego dla klas V

maj

n-le języka angielskiego

 1.  

Międzyszkolny konkurs wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych

maj

n-le j. angielskiego i niemieckiego

 1.  

Mistrz ułamków – konkurs matematyczny dla klas IV-VI

maj

n-le matematyki

 1.  

Turniej wiedzy pożarniczej

maj

G.Szczukowski

 1.  

Konkurs „Z ekonomią za pan brat”

maj

n-le matematyki

 1.  

Konkurs Matematyczny dla klas VIII w LO w Czersku

maj

n-le matematyki

 1.  

NordicWalking

maj

I.Dudek-Rogalla

J.Peplińska

 1.  

Szkolny turniej piłki ręcznej dziewcząt

maj

M.Mankiewicz

 1.  

Klasowy konkurs pięknego czytania dla klasy I

maj

I. Meller

 1.  

Konkurs czytelniczy dla klas I

maj

B. Klonowska

 1.  

Dzień Dziecka

1 czerwca

samorząd uczniowski,

wolontariat

 1.  

Turniej piłki nożnej ,,O Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach

czerwiec

S.Lubiński

 1.  

Konkurs na najlepszego sportowca Szkoły Podstawowej nr 2 w Brusach

czerwiec

M.Mankiewicz

 1.  

Wycieczki patriotyczno- krajoznawcze, ekologiczne i in.

wrzesień

maj, czerwiec

wych. klas

 1.  

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów za II okres r. szk. 2019/20

czerwiec

wicedyrektor

 1.  

Uroczysty apel z okazji zakończenia szkoły – klasy VIII

czerwiec

wicedyrektor

H.Maziarz

D. Szulc

P.Nita

 

 


Tematyka gazetek ściennych i opieka nad gablotami szkolnymi

 

 

Gablota na 1p. bloku G (przy pokoju nauczycielskim)

 

Miesiąc

Imię i nazwisko

Temat

WRZESIEŃ

Hanna Maziarz

Strefa bez komórki

PAŹDZIERNIK

Marek Warnke

Bezpieczeństwo w Internecie

LISTOPAD

Mirosława Peplińska

11 IX-Odzyskanie Niepodległości

GRUDZIEŃ

Ilona Meller

Gazetka świąteczna

STYCZEŃ

Beata Krzoska

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

LUTY

Dominika Szulc

Dzień Języka Polskiego

MARZEC

Krzysztof Kłosowski

Dowolny

KWIECIEŃ

Joanna Gleńska

Dowolny

MAJ

Grzegorz Szczukowski

Konstytucja 3 Maja

CZERWIEC

Jędrzej Czarnowski

Bezpieczeństwo podczas wakacji

 

 

 

Plansza  włącznikumiędzy szkołami

 

Termin

Imię i nazwisko

Temat

Cały rok

Jolanta Peplińska

Izabella Dudek- Rogalla

Gazetka prozdrowotna

 

 

 

Plansza  w łączniku między szkołami

 

Termin

Imię i nazwisko

Temat

Cały rok

Mieczysław Spierewka

Beata Lubińska

Orientacja zawodowa

i sprawy bieżące

 

 

Wystawa prac plastycznych (co najmniej dwa razy w roku szkolnym) na 1. piętrze bloku G

 

 

Gablota na 1. piętrze bloku B

 

Termin

Imię i nazwisko

Temat

Cały rok

M. Dorau-Peplińska

J. Gleńska

H. Cysewska

A. Frymark

Gazetka językowa

 

 

Gabloty na 2. piętrze bloku B

 

Termin

Imię i nazwisko

Temat

Według potrzeb

Bożena Czapiewska

Bogumiła Klonowska

Dowolny

 

 

Plansza na 2. piętrze blok B

 

Termin

Imię i nazwisko

Temat

Według potrzeb

Grażyna Gronalewska

Lucyna Czarnowska

Dowolny

 

 

Plansza na parterze bloku G (naprzeciw sali G14)

 

Termin

Imię i nazwisko

Temat

Według potrzeb

J.Pozorska-Cuppa

A. Kobierowska

Dowolny

 

 

Plansza na piętrze bloku G (obok sali G28)

 

Termin

Imię i nazwisko

Temat

Według potrzeb

Patryk Nita

Gazetka regionalna

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego na korytarzu przy sali gimnastycznej i na holu

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy