Stołówka szkolna - komunikaty


Zasady korzystania ze stołówki szkolnej /kliknij/

                                                      UWAGA!!

                                PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

                                

                    Płatność za kwiecień -  od 6 marca  do 25 marca 2020
                                           cena obiadu: 3zł

                            kwota na kwiecień: 15 dni x 3zł =45,00zł
          
                Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do 25 marca 2020r.

 

                 


nr konta do wpłaty 04124054001111001075144176

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach
ul Ogrodowa 2
89-632 Brusy

Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy