obiady
AKTUALNOŚCI - 2020-09-17 13:08:48


                                                      UWAGA!!

                                PŁATNOŚĆ ZA OBIADY

                                Dokładne informacje w zakładce STOŁÓWKA SZKOLNA

                   
                                          

                                

                    Płatność za październik -  od 10 września  do 25 września 2020
                                           cena obiadu: 4zł

                            kwota na wrzesień: 21 dni x 4zł =84,00zł
          
                Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do 25 września 2020r.


Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy