Zakończenie roku szkolnego 2019 - 2020
AKTUALNOŚCI - 2020-06-27 09:23:33

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Rok szkolny 2019/2020 dobiega końca. Był to rok szczególny, w którym musieliśmy zmierzyć się nie tylko z szerzącą się w naszym kraju pandemią, ale jako szkoła przede wszystkim ze zorganizowaniem nauczania na odległość. Początki nie były łatwe, jednak wspólnie udało nam się stworzyć dobre warunki do nauczania w tej nieznanej dotąd dla nas formie. Było to dla nas wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego dziękuję za współpracę i zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, za mobilizowanie swoich dzieci do wykonywania ćwiczeń, zadań, gier utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, a przede wszystkim za zrozumienie i wzajemną życzliwość. Życzę udanych i bezpiecznych wakacji. Obyśmy we wrześniu  spotkali się w szkole.

Dyrektor SP2
Tomasz Rogala


Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy