30-lecie wolnej Polski w gminie Brusy
AKTUALNOŚCI - 2019-10-18 11:11:55

Od czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Brusach realizowany jest projekt pn. „30-lecie wolnej Polski w gminie Brusy”. Na działania projektowe szkoła otrzymała grant w wysokości 6000 zł ze środków programu „Równać szansę” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Pomysłodawcą projektu i jednocześnie jego koordynatorem jest p. Jędrzej Czarnowski, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w SP2.

W ramach projektu powstanie wystawa fotografii Brus dawniej i dziś, ukazująca zmiany, jakie zaszły w gminie Brusy przez ostatnie 30 lat. Oprócz wystawy nagrane zostaną relacje i wywiady świadków z tamtych lat. Uczniowie odwiedzą również Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. W planach jest m.in. spotkanie z Lechem Wałęsą.

W działania projektowe zaangażowanych jest ponad 50 uczniów SP2.
  


Ochrona danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 2 w Brusach, ul. Ogrodowa 2, 89-632 Brusy